Deutsch  English A
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
B
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
C
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
D
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
E
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
F
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
G
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


4x4 square

Prime number(A across)
A across - E across = F across
A across + E across = G across
E across = D down - 1

Prime number(A down)
B down = C down - A down
D down = B down / digit sum(D down)